קידוחים לפני בנייה

קידוחים בקרקע מבוצעים למטרות שונות. פעולה זו מחייבת שימוש באמצעים שונים, בעיקר כלים כבדים ייעודיים. הקידוחים נעשים כחלק בלתי נפרד מעבודות בנייה באתרים שונים על מנת לקבע ולחזק את יסודות המבנה וקידוחים שמטרתם לאבחן את סוג הקרקע לפני תחילת הבנייה. כמו כן מתבצעים קידוחים לצורך חיפושי אוצרות טבע בכלל ונפט וגז בפרט.
טכנולוגיות חדישות ומשוכללות מאפשרות קיום ביצוע קידוחים עמוקים ומדויקים יותר.

שיטות קידוח נפוצות

הקידוחים הנפוצים ביותר הם קידוחי כלונסאות המיועדים לחזק את יסודות המבנה העתיד להיבנות. באמצעות הקידוח מוחדרות הכלונסאות ומתבצעת יציקת בטון המהווים את יסודות המבנה. בתחום הבנייה מקובל גם קידוח דיפון שנועד למנוע קריסת האדמה לאחר הקידוח ולכן מדפנים אותה בקיר בטון.
על מנת לקדוח לעומק הקרקע נדרש ציוד ייעודי מיוחד. קידוח לעומק הקרקע מתחייב כאשר קיימת דרישה לבדיקת סוג הקרקע ויש הכרח להגיע לעומק מסוים על מנת לקחת דגימות שיאפשרו בדיקה נאותה. על פי סוג הקרקע קובעים את מיקום הקידוח, שאליו מביאים את הציוד הכבד והמשוכלל הנדרש והמאפשר קידוח לעומק.

סוג נוסף של קידוח הוא קידוח המתבצע במקומות שבהם קיים הכרח לנזק מים במהירות וביעילות, לרבות ואולי בעיקר במקומות שבהם מערכת הביוב מושבתת מכל סיבה שהיא והדרך היחידה המאפשרת ניקוז היא באמצעות הקידוח.
 לרשות מי מכם שעשויים להיזקק לקידוח מקצועי עומדת חברה מקצועית, שעובדיה מיומנים ומאומנים בביצוע הקידוחים בכל תנאי שטח. מדובר במלאכה שלא ניתן להתפשר על איכותה, מלאכה המחייבת ידע, ניסיון, ציוד מתאים ויכולת להשלים את העבודה במסגרת זמן קצובה, אשר לא אחת מוכתבת על ידי נתונים בשטח.

חשוב לציין, כי קידוחים לא מתבצעים רק במקומות פתוחים, בשטחים ובהיקפי עבודה גדולים. לא אחת עשוי להידרש קידוח גם במקום עירוני צפוף וקטן. לצורך זה מבצעים קידוח בדחיקה על ידי לחת באדמה ללא הוצאת שאריותיה החוצה. הקידוח בדחיקה מאפשר להותיר את זרימת התנועה על כנה ולא לעכב אותה או, חלילה, להשביתה. מדובר בקידוח המתבצע באופן אופקי והוא נועד בעיקר לצורך הנחת תשתיות חשמל, מים, גז, תקשורת ועוד.

טיפים

אם וכאשר אתם מחפשים לשכור את שירותיה של חברה המבצעת קידוחים, חשוב לברר ולוודא כי אתם עתידים לשכור את שירותיה של חברה המסוגלת לתת לכם את המענה האפקטיבי ביותר במחיר תחרותי. שנאמר- אין צורך בפרה בשביל כוס חלב. סביר ביותר להניח, כי לצורך קידוח אופקי קטן בפאתיה של שכונה עירונית לא יידרש ציוד שמיועד לקידוחים לצורך מציאת נפט בים....

לסיכום

ביצוע מקצועי ומוקפד של עבודת קידוח נדרשת מחייב בחירה מושכלת של בעלי המקצוע המסוגלים לבצע אותה. מאחר שרובנו ככולנו לא מבינים דבר וחצי דבר בנושא זה חשוב להתייעץ עם אנשי מקצוע מומחים, בלתי תלויים, אשר השיקול היחיד המנחה אותם הוא השיקול המקצועי.


 
תפריט דף הבית טלפוןפייסבוק